4.1.1-UY9-Yrş. Haz. Soruları (İlkokul- Bütün Videolar-1)

Ufka Yolculuk 9- Yarışması Hazırlık Soruları -İlkokul Kategorisi Videoları

Nereden Geliyor Bu Sesler?

1-UY-9 İlkokul -1 -Nereden Geliyor Bu Sesler Sayfa ( 4-15) ? 2- UY9– İlkokul 2- Kafam Çok Karışık Sayfa 16-25)

&&

3- UY9- İlkokul 3-Bir Koromuz Eksikti- İçimde Bir Ses Sayfa (26-43)  4-UY9- İlkokul 4- Burnum Bayram Etti Sayfa (44-57)

&&
Arı Eğitim Akademisi 1
Gülsüm Gürses

5-UY9-İlkokul 5- 6. ve 7. Bölümler Sayfa (58-75) 6-UY9-İlkokul 6-8. Bölüm: Öyle Çok Özendim ki. Sayfa (76-85)

&&

7- UY9 – İlkokul 7 -9. ve 10. Bölümler-Sayfa (86-99) 8-UY9- İlkokul Kategorisi 8 Sayfa( 100-117)

&&

Arı Eğitim Akademisi 2

Gülsüm Gürses

9-UY9-İlkokul Kategorisi 9 Sayfa (118-127) 10-UY9-İlkokul Kategorisi 10-Sayfa (128-138)

&&

Ornek 1 Örnek 2

&&
Arı Eğitim Akademisi 3 GULSUM GÜRSES

The easiest Rubik’s Cube solution is available in many languages. Learn it quickly memorizing only a few algorithms.