9-Mat-1 Sayfası konuları

9-1– MANTIK & ÖNERMELER

9-2-  BİLEŞİK ÖNERMELER

9-3– DE MORGAN KURALLARI

9-4- YA DA BAĞLACI

9-5-KOŞULLU ÖNERME (İSE BAĞLACI)

9-6-İKİ YÖNLÜ KOŞULLU ÖNERME (ANCAK VE ANCAK BAĞLACI)

9-7-BİLEŞİK ÖNERMELERİN SÖZEL GÖSTERİMİ

9-8- TOTOLOJİ VE ÇELİŞKİ

9-9-AÇIK ÖNERMELER

9-10- NİCELEYİCİLER

9-11- TANIM, AKSİYOM, TEOREM VE İSPAT

9-12- MANTIK DEĞERLENDİRME


9-Mat-2  Sayfası konuları

9-13-KÜMELERİN GÖSTERİMİ

9-14- SONLU VE SONSUZ KÜME – BOŞ VE EVRENSEL KÜME

9-15-ALT KÜME

9-16-ÖZ ALT KÜME

9-17-İKİ KÜMENİN EŞİTLİĞİ

9-18-KÜMELERDE İŞLEMLER

9-19- BİRLEŞİM VE KESİŞİM İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

9-20-İKİ KÜMENİN BİRLEŞİMİNİN ELEMAN SAYISINI BULMA

9-21-ÜÇ KÜMENİN BİRLEŞİMİNİN ELEMAN SAYISINI BULMA

9-22–KÜMELERİN BİRLEŞİMİNİN ELEMAN SAYISINI BULMA

9-23-EVRENSEL KÜME VE BİR KÜMENİN TÜMLEYENİ

9-24-KÜMELERDE DE MORGAN KURALLARI

 

 


9-Mat-3  Sayfası konuları

 

9-25-EVRENSEL KÜME VE TÜMLEYEN PROBLEMLERİ-I

9-26-EVRENSEL KÜME VE TÜMLEYEN PROBLEMLERİ-II

9-27-KÜMELER İLE SEMBOLİK MANTIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

9-28-İKİ KÜMENİN FARKI-I

9-29- İKİ KÜMENİN FARKI-II

9-30-KÜME PROBLEMLERİ

9-31- İKİ KÜMENİN KARTEZYEN ÇARPIMI-I

9-32-İKİ KÜMENİN KARTEZYEN ÇARPIMI-II

9-33-GERÇEK (REEL) SAYILAR

9-34-GERÇEK SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA İŞLEMİ

9-35- KOORDİNAT DÜZLEMİNDE GERÇEK SAYILAR

9-36-ÇARPIMLARI VERİLEN İFADELERİN TOPLAMLARINI BULMA

 


9-Mat-4  Sayfası konuları

 

9-37-BÖLME İŞLEMİ-I

9-38-BÖLME İŞLEMİ-II

9-39-   2-4-8 İLE BÖLÜNEBİLME

9-40-  3-6-9 İLE BÖLÜNEBİLME

9-41-  5 -10 İLE BÖLÜNEBİLME

9-42- 11 İLE BÖLÜNEBİLME

9-43- ARALARINDA ASAL İKİ SAYININ ÇARPIMINA BÖLÜNEBİLME

9-44- TAM SAYILARDA EBOB – EKOK

9-45- EBOB – EKOK

9-46- EBOB-EKOK PROBLEMLERİ-I

9-47-EBOB-EKOK PROBLEMLERİ-II

9-48- PERİYODİK DURUM PROBLEMLERİ

 


9-Mat-5  Sayfası konuları

 

9-49- 1. DÖNEM 2. YAZILIYA HAZIRLIK

 9-50- 1.DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER – GERÇEK SAYILARDA ARALIK KAVRAMI

9-51- BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

9-52- BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

9-53- EŞİTSİZLİK PROBLEMLERİ

9-54- İKİ DEĞİŞKENLİ EŞİTSİZLİKLER

9-55- EŞİTSİZLİKLERDE ARALIK DEĞERLERİ

9-56- MUTLAK DEĞER

9-57- MUTLAK DEĞERİN ÖZELLİKLERİ

9-58- MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER-I

9-59- MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER-II

9-60- MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER-I

 


9-Mat-6  Sayfası konuları

 

9-61- MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER-II

9-62-BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

9-63-BİRİNCİ DERECEDEN İKİ VE ÜÇ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ

9-64- BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMİNİN GRAFİĞİ

9-65- BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİK SİSTEMİNİN GRAFİĞİ

9-66- ÜSLÜ SAYILAR

9-67-ÜSLÜ SAYILARDA TOPLAMA, ÇIKARMA VE ÇARPMA

9-68- ÜSLÜ SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ

9-69- ÜSLÜ SAYILARDA SIRALAMA

9-70-ÜSLÜ DENKLEMLER

9-71-ÜSLÜ DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

9-72- KÖKLÜ İFADELER

 


9-Mat-7  Sayfası konuları

 

9-73-KÖKLÜ BİR İFADENİN ÜSLÜ BİÇİMDE YAZILMASI

9-74- KÖKLÜ İFADELERİN ÖZELLİKLERİ

9-75- KÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA

9-76- KÖKLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME

9-77- KÖKLÜ İFADELERİN PAYDASINI RASYONEL YAPMA

9-78- İÇ İÇE SONLU KÖKLER

9-79- KÖKLÜ DENKLEMLER

9-80- ORAN VE ORANTI

9-81-DOĞRU ORANTI

9-82- TERS ORANTI

9-83- BİLEŞİK ORANTI

9-84- 2.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMASI

 

 


9-Mat-8  Sayfası konuları

 

9-85- SAYI PROBLEMLERİ

9-86-KESİR PROBLEMLERİ

9-87-YAŞ PROBLEMLERİ

9-88- İŞÇİ PROBLEMLERİ

9-89-YÜZDE PROBLEMLERİ

9-90-KÂR-ZARAR PROBLEMLERİ

9-91- KARIŞIM PROBLEMLERİ

9-92- HAREKET PROBLEMLERİ

9-93- AÇI KAVRAMI & AÇI ÇEŞİTLERİ

9-94- AÇI ÇEŞİTLERİ – U, M, Z, Kalem Ucu, Zikzak Kuralları

9-95- ÜÇGENDE AÇILAR

9-96- ÜÇGENDE AÇIORTAYLARIN OLUŞTURDUĞU AÇILAR

 


9-Mat-9  Sayfası konuları

 

9-97-İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGENDE AÇILAR

9-98- ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTISI

9-99- ÜÇGEN EŞİTSİZLİĞİ

9-100- ÜÇGENLERDE EŞLİK

9-101- ÜÇGENLERDE BENZERLİK

9-102-ÜÇGENLERDE AÇI-AÇI (A.A.) BENZERLİĞİ

9-103-TEMEL ORANTI TEOREMİ VE TALES TEOREMLERİ

9-104- ÜÇGENLERDE BENZERLİK PROBLEMLERİ

9-105- ÜÇGENDE İÇ AÇIORTAY