1–UZAMSAL İLİŞKİLER (Yakında-Uzakta-Yuksekte Alçakta ) 1-2- UZAMSAL İLİŞKİLER Yakında-Uzakta, Yüksekte-Alçakta

 

&&

 

1-3-UZAMSAL İLİŞKİLER Arasında, Yanında, Etrafında 1-4- -UZAMSAL İLİŞKİLER Sağında, Solunda

 

  &&
Arı Eğitim Akademisi 1
Gülsüm Gürses

1-5-EŞ NESNELER 1–6-NESNELERİ KÜTLELERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

 

  &&

 

1-7-1’DEN 20’YE KADAR RİTMİK SAYMA 1-8 . RAKAMLAR

 

  

&&

.ç..