2.3.1-Deneme Sınavı UY9-(Deneme Video-Lise-1)

DENEME SINAVLARI LİSE KATEGORİSİ

1-UY9-LİSE DENEME SINAVI 1 (3 NOlu) 2-UY9-LİSE DENEME SINAVI 2 (6 NOlu)

&&

3-UY9-LİSE DENEME SINAVI 3 (9 NOlu) 4-UY9-LİSE DENEME SINAVI 4 (12 NOlu)

&&
Arı Eğitim Akademisi 1
Gülsüm Gürses

5-UY9-LİSE DENEME SINAVI 5 (15 NOlu) 6-UY9-LİSE DENEME SINAVI 6 (18 NOlu)

&&