4.2.1-UY9-Yrş. Haz. Soruları (ortaokul- Bütün Videolar-1)

9-Ufka Yolculuk 9- Yarışması Hazırlık Soruları -OrtaOkul Kategorisi Videoları

(Ufyo, Kacu ve Luk Bir Acayip Yolculuk

1-UY9-Ortaokul Kategorisi 1 Sayfa (5-11)                  2-UY9-Ortaokul Kategorisi 2 Sayfa(12-21)

&&

3-UY9-Ortaokul Kategorisi 3 Sayfa (22-33               4-UY9-Ortaokul Kateogorisi-4 Sayfa (34-46)

&&
Arı Eğitim Akademisi 1
Gülsüm Gürses

5-UY9-Ortaokul Kategorisi 5  Sayfa (47-57)                      6-UY9-Ortaokul Kategorisi-6 Sayfa (58-66)

&&

7-UY9-Ortaokul Kategorisi -7 Sayfa (67-79)                8-UY9-Ortaokul Kategorisi-8 Sayfa (80-94)

&&

Arı Eğitim Akademisi 2

Gülsüm Gürses

9-UY9-Ortaokul Kategorisi Sayfa (95-109-)                       10-UY9-Ortaokul Kategorisi Sayfa (109-119)

&&

11-UY9-Ortaokul Kategorisi Sayfa (120-137)                             12-UY9-Ortaokul Kategorisi Sayfa (138-149)

&&
Arı Eğitim Akademisi 3 GULSUM GÜRSES