4.3.1-UY9-Yrş. Haz. Soruları (Lise- Bütün Videolar-1)

9-Ufka Yolculuk 9- Yarışması Hazırlık Soruları -Lise l Kategorisi Videoları (Sağlık Olsun! )

1-UY9-Lise Kategori -1Sayfa (15-28)                  2-UY9-Lise Kategori –2Sayfa (29-48)

&&

3-UY9-Lise Kategori -3 Sayfa (48-64)                   4-UY9-Lise Kategorisi 4 Sayfa (65-77)

&&
Arı Eğitim Akademisi 1
Gülsüm Gürses

5-UY9-Lise Kategorisi 5-Sayfa (77-89)                        6-UY9-Lise Kategorisi 6 Sayfa (87-96)

&&

7-UY9-Lise Kategorisi 7 Sayfa (97-107)                      8-UY9-Lise Kategorisi 8 Sayfa (108-115)

&&

Arı Eğitim Akademisi 2

Gülsüm Gürses

9-UY9-Lise Kategorisi Sayfa  (119-125)                               10-UY9-Lise Kategorisi Sayfa (126-140)

&&

11-UY9-Lise Kategorisi Sayfa (140-152)                            12-UY9-Lise Kategorisi Sayfa (153-160

&&
Arı Eğitim Akademisi 3 GULSUM GÜRSES